Atras.png

ENIGMES

Nous enigmes cada dos setmanes! 
Pensar i resoldre...

Un sol got

En una fila hi ha 6 gots. Els tres primers plens i els tres seüents buits. Com ho faràs, movent només un got, que els gots buits salternin amb els plens?

Va de números

Hem comptat els cops que apareix un mateix element en els números del 1 al 5. En el 1 apareix un cop; en el 2 apareix un cop; en el 3 cap i en el 4 apareix tres cops. Quants cops apareix en el 5?

Cavall Fort

Resol l'enigma de la pàgina 26 del Cavall Fort nº 1383 de la biblioteca.

Ja l'han resolt: