Informació de matrícula

Enguany el període oficial de matrícula establert per l'Ajuntament de Rubí és del 27 de maig al 7 de juny. La matrícula es formalitzarà al local de L'eXtra! (Carrer Mare de Déu de Lourdes, 14) o a través d'aquesta pàgina web.

 

Per a matriculacions posteriors, el preu serà de 55€ i no s'aplicaran descomptes ni bonificacions.

La matrícula es realitza per setmanes:

Setmana 1: del 01 al 05 de juliol.

Setmana 2: del 08 al 12 de juliol.

Setmana 3: del 15 al 19 de juliol.

Setmana 4: del 22 al 26 de juliol.

Fora del termini subvencionat de l'Ajuntament, la matrícula ha de formalitzar-se a l'Escola del Bosc (Carrer d'Antoni Borja, s/n) en l'horari del Casal (9:00h a 14:00h).

Documentació necessària:

Fotocòpia DNI representant

Fotocòpia DNI infant

Fotocòpia targeta sanitària infant

Fotocòpia carnet vacunacions o certificat mèdic

Foto infant (mida carnet)

* Per sol·licitar suport individual cal presentar certificat de necessitats educatives específiques o acreditació de necessitat de vetllador/a.