ENIGMES

Punts de la setmana pasada

Respostes setmana passada:

Primària: 

Pot tenir varies solucions. 17 perquè és la suma de dos en dos, en seria una.

Secundària:

El geni se'n va perquè li concedeix el desig de que s'esperi un segon.

Participants: Primària 4 i Secundària 1

Atras.png