Institut escola Pere Viver

Activitats

Durant el curs 2021-2022 oferim:


Serveis d'acollida:

 • Servei de Bon dia de 8:00 a 9:00h tots els dies de la setmana

 • Servei de Bona tarda de 16:30h a 17:30 tots els dies de la setmana


Extraescolars*:

 • Arts escèniques: dilluns i dimecres de 16:30 a 18h (Infantil i primària)

 • Acompanyament acadèmic: dimarts i divendres** de 16:30 a 18h (Primària i secundària)

 • Escacs: dijous de 16:30 a 17:30h (Primària i secundària)

 • Creació audiovisual: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00h (Secundària)

 • STEAM: migdies (consulteu per saber quins dies tenim grup)


* Els grups d'extraescolars s'obriràn a partir de 7 infants

**Es podrien ampliar els dies segons la demanda


To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Calendari

Horaris PV.PNG

Els serveis de Bon dia i Bona tarda s'inicien el dia 13 de setembre i acabaran quan finalitzi el curs. I s'oferiran de dilluns a divendres per a totes les edats. Les extraescolars comencen el dia 4 d'octubre i acabaran el dia 3 de juny


Les extraescolars artístiques, creació audiovisual, escacs, acompanyament acadèmic i STEAM es distribuirán en els següents trimestres:


 • Trimestre 1: 4 d'octubre al 22 de desembre

 • Trimestre 2: 10 de gener al 8 de març

 • Trimestre 3: 21 de març al 3 de juny

Preus

CAptura Preus PV.PNG

* S'indiquen els preus en funció del nombre de dies setmanals, és a dir, el Bon dia val 40 € si es fa 1 dia a la setmana, 60 € si es fa dos dies, i així successivament. 


La resta de preus fan referència a 1 dia a la setmana (si es fan 2, és el doble)


La matrícula només es paga una vegada per curs. Si es fa més d'una activitat, no cal tornar a pagar matrícula. 


ESPORÀDICS


Els serveis de Bon dia i Bona tarda es poden demanar per a algun dia esporàdic amb un cost de 4€ per a persones sòcies de l'AFA i de 8€ per a no sòcies. 


També es poden demanar dies esporàdics de l'activitat Acompanyament acadèmic per a fer suport acadèmic puntual, per a 9 € les sòcies i 18 € les no sòcies. I per les extraescolars artístiques o creació audiovisual, per a 6 € les sòcies i 12 € les no sòcies. 


MÉS INFORMACIÓ


 • L'abonament de les quotes s'efectua per avançat, al setembre, al desembre i al març i no es reemborsarà en cas de baixa. 

 • En cas que algú ho necessiti, es pot flexibilitzar la data o modalitat de pagament.

 • Es pot pagar en efectiu, per transferència o per domiciliació bancària. 

 • La inscripció es pot fer en qualsevol moment del curs. 

 • Canviar d'activitat extraescolar és lliure i no implica cap cost (excepte abonar la diferència de preu de la nova activitat, si s'escau)

 • Les activitats impliquen el pagament d'una matrícula que es paga una única vegada durant el curs. Si es fa més d'una activitat, només cal pagar una matrícula per a totes les activitats. 

 • Les persones sòcies de l'AFA tenen la matrícula reduïda i altres descomptes. 


Inscripcions

La inscripció a qualsevol dels serveis i extraescolars s'ha de fer a través del enllaç que hi ha a continuació és matrícula oberta durant tot el curs.